PANSARILING KALIGTASAN

Isinulat at inihanda ni: Ian Cedrix Metante

Ganap sa kasalukuyang panahon ang paglaganap ng samo’t-saring krimen na labis na ikinababahala ng bawat indibidwal partikular sa pagkakaroon ng pansariling kaligtasan kung kaya’t gayon na lamang ang labis na pag-iingat ng lahat mula sa panloob na aspeto ng buhay gaya ng mga personal na datos hanggang sa panlabas na kinabibilangan naman ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa-tao. Bilang tugon sa pangyayaring ito, bagamat hindi katanggap-tanggap sa batas ng tao, ilan sa miyembro ng lipunan, lalaki man o babae ang hindi naiiwasan na maglaan at gumamit ng sariling baril bilang proteksiyon mula sa ibang tao. Kaugnay nito, ang paggamit ng baril ay labis ang maidadagdag upang mas makapaglaan pa ng proteksiyon sa sarili at pamilya na hindi maikakaila na may kaangkupan at katulungan na maiaambag sa lipunan at sa bayan.

Sa kabilang banda, ang pagbibigay linaw sa ganitong isyu sa lipunan ay nararapat lamang na mabigyang-pansin ng mga taong may awtoridad at ganoon din sa mga taong wala o simpleng mamamayan lamang sapaggkat ang labis na kaangkupan nito sa lipunan at sa batas ay napapanahon.

Marahil hindi batid sa kaalaman ng lahat na ang baril mismo ay may naidudulot rin na kaayusan sa buhay ng tao, o sa kung sino man na indibidwal na ito ay hindi puro masasamang bagay lamang kung kaya’t ang nosiyon ng utak o pilosopiya ng tao tungkol sa usaping ito na pinangungunahan ng paggamit ng baril ay nararapat na mabago.

Isipin. Ang taong mga may awtoridad ay may kakanyahan na magdala ng baril rehistrado man o hindi ngunit iyong simpleng mamamayan ay wala at hindi katangagap-tanggap sa pamamata ng batas ng tao? ayon sa batas bilang 8294 ang isang indibidwal ay maaaring gumamit ng baril ngunit ayon sa ilang nakapanayam, hindi, dahil ito ay bawal.

Gayunpaman, ang pagtutol ng ilan sa nasabing usapin, o sa malayang pagdadala ng baril ay nananatiling hindi aniya katanggap-tanggap. Ano ang mangyayari sa buhay ng isang indibidwal kung ang baril mismo na inaasahan na magbibigay proteksiyon sa bawat miyembro ng pamilya ay labis na ipinagbabawal?

Bagamat kapansin-pansin na ayon sa ilang balita na inilalabas ng iba’t – ibang istasyon sa telebisyon na may ilang “gun holder” na may permiso ngunit kapag nagkaroon ng krimen, iyong maliliit na taong may hawak ng rehistradong baril ang unang nais puntiryahin ng mga taong nasa posisyon o may awtoridad? Ito na ba ang katayuan ng bansang pilipinas sa konsepto ng paghawak ng baril?

Datapwa’t sinasabi sa batas bilang 8294 na iyong mga nasa edad labing-walo ay maari ng gumamit ng baril, batid pa rin sa kasalukuyang kaalaman na hindi ito pinapayagan ng batas gayong ang konseptong ito ay kasama na sa probisyong aprubado noon pa man.

Ang pagtutol ng simbahang Katolika ukol sa isyung ito marahil tama sa ibang bagay, at sa ibang banda. Sapagkat aniya nila, ito ay magdudulot lamang ng karahasan gayon na rin sa paglabag sa kautusan ng Lumikha na: huwag kang papatay. Ngunit paano kung ang buhay ng mas nakararami ang sa baril ay nakasalalay? Na kung hindi ka papatay ng isa, sampung buhay ang mawawala? Hindi ba at mas katanggap-tanggap kung ganito ang mangyayari?

Gaya ng ipinaglalaban ng ilang Protestante noon pa man ay ang pantay na karapatan. Karapatan sa pagitan ng iba’t – ibang uri ng tao, mayaman at mahirap, may awtoridad at wala, ngunit paano kung ang binibigyang probisyon at garantiya lamang ng batas ay iyong mga may kakayanan sa buhay partikular na sa mga may awtoridad o pulitiko.

Muling isipin, mga may kaya at awtoridad lamang ba gaya ng mga pulitiko ang nasa panganib ang buhay? Paano iyong iba, na kawasa at mahirap ay wala na sa pagtatangka ng kamatayan ang buhay?

Sa ilang naglalakihang bansa gaya ng Estados Unidos, normal na para sa ilang sibilyan ang pagdadala ng baril. Tulad ng nauna ng binaggit, ang pagdadala ay para sa personal na proteksiyon ngunit bakit sa bansang Pilipinas, ang pagdadala ay isang isyu? Marahil ay konserbatibo ang bansang Pilipinas ukol sa bagay na ito ngunit bakit ganoon na lamang kung ito ay ipagbawal sa lipunang ginagalawan ng bawat indibidwal kung saan sa panahon ngayon ay laganap ang implikasyon ng kamatayan at kamalian ng mga gawaing-pantao.

Marahil sa ibang dako ng isyung ito, lahat ay pansin ang kamalian na dulot ng baril ngunit naaayon rin naman sa kasalukuyang sistema na ang baril ay isang sandata na maaring magamit ninuman upang magbigay proteksiyon sa kaniyang minamahal sa buhay gaya ng pamilya. Gayunpaman, ang limitasyon ng pagiging isang maayos at disenteng mamamayan ay huwag talikuran sapagkat kung ano man ang mangyari, baril ang isa sa magbibigay proteksiyon na hinahangad ng lahat.

Mga sanggunian:

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s