Mercy Killing (Euthanasia)

Adrian Seda

            Ang eutanasya or mercy killing ay isang paraan kung saan hinahayaan na lang mamatayang isang tao para hindi na siya mahirapan, mga taong nasa kondisyong napakalala na sakit,madalas ito nangyayari sa ospital at pinahihintulutan ito ng korte. (Ingles: euthanasia) ay ang pagpapatiwakal ng isang indibidwal na nagnanais ng wakasan ang sariling buhay sa tulong ng ibang tao. Ito ay maaaring makatulong sa isang indibidwal na wala ng pisikal na kapasidad na isagawa ang pagpapakamatay dahil sa matinding karamdaman. Ang karaniwang tumutulong sa pagsasagawa ng isang eutanasya ay isang miyembro ng pamilya o doktor(kung ito ay legal sa isang bansa). Ang eutanasya ay isang moral at pampolitikang isyu sa maraming bansa, tulad ng kinasangkutang iskandalo ng doktor na si Dr. Jack Kevorkian, isang doktor na tagapagtaguyod ng karapatan ng mga taong nagnanais magpakamatay sa pamamagitan ng eutanasya. Dahil sa pagsasagawa ni Dr. Kevorkian ng eutanasya sa ilang pasyente, siya ay nahatulang mabilanggo sa kulungan. Ang ilang bansa na may batas na pumapayag sa eutanasya ang Switzerland kung saan ang klinikang Dignitas sa bansang ito ang dinadayo ng mga indibidwal mula sa ibang bansa na nagnanais magpakamatay sa pamamagitan ng eutanasya.

MAYROONG panuka­ lang batas ukol sa “mercy killing” o ang tinatawag na Euthanasia Bill pero nalalambu­ngan pa rin ito ng ulap dahil sa maraming isyu — emotional, legal at pangrelihiyong usapin. Ang Euthanasia ay ang pamamaraan ng pagkitil sa isang taong may malubhang karamda­man na hindi na maaari pang gumaling o yung mga tinatawag na “gulay” na. Ang salitang Euthanasia ay nanggaling     sa salitang “good and death”.Isasagawa lamang ang Euthanasia kapag ang taong may mabigat na sakit ay hiniling sa doctor ganoon din sa kanyang mga kamag-anak na kitilin na ang kanyang buhay.

Ang active Euthanasia at mahigpit na ipi­ nagbabawal sa mara­ming bansa. Sabi ng religious groups ito ay malinaw na pagsu-suicide o murder kaya immoral. Gayunman ma­rami ang nagsasabing mas mabuti ang euthanasia sapagkat natata­himik na ang tao kaysa hayaang buhay pero “gulay”.Isa sa mga paraan ng pagsasagawa ng Euthanasia ay ang pag-aalis sa support o ang pag-aalis ng medical treatment. Hahayaan ang pasyente na ma­matay naturally at ito ay legal sa batas.Mahirap magdesis­yon para sa pamilya ng pasyente. Nagbibigay ito ng pagkabahala at hindi malaman ng ba­wat isa kung tama bang kitilin na ang buhay ng pasyente. Mayroong  iba na hindi itinutuloy ang balak at hinaha­yaan na lamang ang pasyente sa sitwas-yong nakaratay ito at hintayin ang oras.Mahirap ang isyung ito kaya naman dapat magkaroon ng ugnayan ang Philippine Medical Association, Department of Health at Department of Justice, kasama ang mga mam­babatas para ma-dissect at maplantsa ang isyu sa Euthanasia.

Ang euthanasia o ang pagpapaubaya na mamatay ang isang tao dahil sa awa ay isang napakahirap na usapin. May dalawang bagay na mahirap ibalanse tungkol sa isyung ito. Sa isang banda, ayaw natin na ilagay sa ating sariling mga kamay ang buhay ng isang tao at hayaang matapos iyon ng wala sa panahon. Sa isang banda naman, hanggang saan natin hahayaang maghirap ang isang tao at hanggang kailan natin siya hahayaan na lamang na mamatay ng kusa?

      Mayroon din ang hindi pumapayag tungkol dito isang halimbawa na ang Simbahang Katoliko. Ayon sa kanila, na ang pisikal na kamatayan ay hindi maaaring hadlangan ng sinuman.Ang Diyos lamang ang may kapamahalaan kung saan at kailan magaganap ang kamatayan ng isang tao. Ang euthanasia ay ang paraan ng tao upang pangunahan ang Diyos. Ang kamatayan ay isang natural na kaganapan. Minsan, pinahihintulutan ng Diyos ang isang tao na magdusa ng mahabang panahaon bago mamatay; sa ibang pagkakataon naman ang paghihirap ng isang tao ay maiksi lamang. Walang taong ikinatutuwa ang pagdurusa, ngunit hindi ito nagbibigay ng karapatan sa tao upang humatol sa kahandaang mamatay ng isang tao. Kadalasan, ang layunin ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng paghihirap ng isang tao. May layunin ang Diyos sa buhay mula umpisa hanggang sa katapusan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti at laging perpekto ang Kanyang panahon, maging ang panahon ng kamatayan.

          Sa parehong paraan, hindi tayo inuutusan ng Bibliya na gawin ang lahat upang mapanatiling buhay ang isang tao. Kung ang isang tao ay binubuhay na lamang ng mga makina, hindi imoral na patayin na ang mga makina at hayaan na mamatay ang isang tao. Ang ganitong pagdedesisyon ay napakahirap at napakasakit. Hindi madaling sabihin sa isang doktor na alisin na ang mga makinang sumusuporta sa hininga ng isang mahal sa buhay. Hindi natin dapat na tapusin ang buhay ng isang tao ng wala pa sa panahon, ngunit gayun din naman, hindi nararapat na gumawa tayo ng mga ekstra-ordinaryong pamamaraan upang panatilihing buhay ang isang tao.

Sang-ayon ba kami  sa Euthanasia o Mercy killing?

     Sa tingin namin depende sa sitwasyon. Hindi mo naman siguro pababayaan o hahayaan na lamang yung mahal mo sa buhay na gusto pang mabuhay at patuloy paring lumalaban sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit. Kung ganyan yung sitwasyon, kahit na siguro ubusin pa lahat ng ari-arian , mapagaling lamang siya at madugtungan pa ang buhay niya, gagawin ko. Pero kung siya na mismo o yung pasyente na mismo ang ayaw lumaban sa sakit niya, wala ring mangyayari kung patuloy mo pa rin syang ipaglalaban.

May mga nag sasabing….

OO, Mga sagot na nadidinig sa mga nakaranas na pamilya. $o para matuldukan na angpaghihirap ng taong nakakaranas ngunit oo sa ano at paanong paraan?

HINDI, Mga sagot na nadidinig sa mga taong hindi pa nakakaengkwentro atnakararanas. hIndi dahil ang buhay any labis na mahalaga sa anumang lagay, ngunit paanokung wala na talagang pag-asa? Paano kung wala ng sagot pa? Paano kung mahirap na ?

Kung ako ang tatanungin maron akong side pumapayag ako at meron naman na hindi. Sang ayon ako. di ko kayang tignan na nahihirapan ang isang tao na wala ngpag asang gumaling. Kahit nasa 10 commandment pa yan. Kayo? Pahihirapan nyo ba angisang taong nagtitiis sa kanyang kalagayan? Nakakarelate ako dahil sa kapatid ng lolo ko.Hiniling nalang nya na magpa enject tulad ng ginagamit sa lethal injection. Dahil di na nyakayang tiisin ang sakit niya. ang akin nais iparating po is wala tayong karapatang kumuha ng buhay ng may buhay., we have our free will naman po eh.. pero kung ok lang sa pamilya eh di sige po, basta kausapin muna ung pasyente and sabihin ung gagawin kasi kahit gulay na siya, nakakarinig panaman siya eh kalungkot naman..) At yung part ko naman na hindi payag kasi ito ay taliwas sa utos ng dyos sa tingin ko ito ay isang malaking kamalian dahil ang dyos lang ang may karapatang kumuha na ating mga buhay at hindi dapat tayo kahit na ito ay mahirap sa atin.

Laging tandaan:

Corinto 15:26 At ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na.

Awit 37:11, 29 Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, At mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, At titira sila roon magpakailanman.

Apocalipsis 21:4 At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na.”

Kamatayan na may dignidad’ binabanggit ng iba na ang bawat tao ay may karapatan sa isang mapayapang kamatayan. Ang mamatay ng tahimik na hindi nagdudusa. 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s